EĞİTİM FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


Tarihçemiz

BÖLÜM TARİHÇESİ 

 

 

1976 senesinde Necmettin Erkan’ın öncülüğünde başlatılan ve sürdürülen çalışmalar sonunda 8 Şubat 1979 tarihinde rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon Bölümü kurulmuştur. Daha sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yayınlanmasıyla yüksek öğretimde yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve YÖK’ün 26 Ekim 1982 tarihli 82-423 sayılı kararı ile Bölüm adındaki Rekreasyon sözcüğü kaldırılarak, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (BES) adıyla Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. Bu durum, Bölümün amaçları ve programlar üzerindeki çalışmaları güncelleştirmiş ve çeşitli uzmanlardan oluşan bir grubun yaptığı çalışmalar sonucu kuruluş misyonu ve görevler aynen benimsenmiş; ayrıca lisans ve yüksek lisansa ilişkin amaçlar, müfredat programı vb. konuları kapsayan bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda bölümün amaçları altı maddede toplanmıştır:

 

1.   Öğrencleri ulusal kültür çerevesinde, Atatürk Milliyetçiliği doğrutusunda toplumsallaştırmak,

2.   Temel eğitim ve Orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi öğretmeni, hertür kamu ve özel kuruluşlar için antrenör yetiştirmek,

3.   Beden eğitimi ve spor alanında ülke ve yöre gereksinmelerini karşılayıp, ekonomik, sosyal kültürel gelişme ve kalkınmaya destek olacak bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek,

4.   Lisansüstü eğitim-öğretim programları ile alanın gereksinme duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek,

5.   İlgili disiplin alanları ile işbirliği yapmak,beden eğitimi ve sporun değişik alanlarında uzaman yetiştirmek,

6.   Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında çalışanlara yönelik hizmet-içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

 

Lisans Öğretimi

Bölümün ilk lisans öğrencileri 1983-1984 eğitim-öğretim yılında alınmıştır. İlk yıl 30 kişilik kontenjan belirlenmiş (6 erkek 4 bayan) bu sayı, Bölüm, kontenjan arttırımını uygun bulmamış olmasına rağmen, önce 40 olmak üzere YÖK tarafından giderek arttırılmış ve 1992-1993 eğitim-öğretim yılında 70’e ulaşmıştır. İlerleyen yıllar içerisinde çeşitli nedenler ile öğretim elemanı sayısının azalması ile birlikte öğretim elemanı-öğrenci sayılarındaki dengenin bozulması sonucu 4 Kasım 1997 tarihinde alınan Üniversite Senatosu kararı ile 1998-1999 eğitim-öğretim yılında itibaren lisans programına öğrenci alımı durdurulmuştur. 

 

Lisansüstü Öğretim

Bölüm kuruluş amaçlarından birisi olan lisansüstü öğretim, "Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon Bölümü" çatısı altında 1979 yılında başlamıştır. Egzersiz fizyolojisi, spor psikolojisi ve rekreasyon başıkları altında gruplanabilen seçmeli dersler aracılığıyla yüksek lisansta bu alanlardan birinde yoğunlaşarak uzmanlaşmak mümkün olabilmiştir. Yüksek lisans öğretimi 1982 yılından itibaren Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bünyesinde günümüze dek sürdürülmüştür. 

1992 yılında doktora programının açılmasına yönelik işlemler başlatılmıştır.Ancak Doktora Programının açılması 2003 yılında gerçekleşebilmiş bu sayede Bölüm lisansüstü öğretimde ivme kazanmıştır. Öğretim elemanı yetiştirme programı (Ö.Y.P) ve YÖK’ün 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerde görevli araştırma görevlilerinin doktora programına kabul edilmeleri mümkün olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora programları zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Disiplinlerarası araştırmaların özendirildiği program dahilinde öğrenciler ODTÜ’nün diğer bölümlerinden ve çevre üniversitelerden de ders alabilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün disiplinlerarası etkileşime açık olması öğrenci profilinde de değişimi beraberinde getirmiş ve Beden Eğitimi ve Spor alanında uzmanlaşmak isteyen diğer bölümlerden mezun olmuş adayların da lisansüstü programlara başvurabilmesine olanak tanımıştır. 2006 yılı Temmuz ayı itibariyle kayıtlı 20 yüksek lisans ve 25 doktora öğrencisi bulunmaktadır.
 

Meslekiçi Faaliyetler

Öğretim elemanları ve öğrenciler araştırma ve alanla ilgili faaliyetler bakımından desteklenmektedir. Son yıllarda ODTÜ ve diğer kuruluşlarca desteklenen araştırma projeleri sayısında artış sağlanmış bu sayede laboratuar olanakları geliştirilerek indeksli ulusal ve uluslararası dergilerde yayın sayısında artış gözlenmiştir. Ulusal ve uluslararası kongelere bildiri ile katılımlara ek olarak, Bölümümüz öğretim üyeleri bilim ve organizasyon kurullarına da katkı sağlamaktadır. 2007 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya Futbol ve Bilim Kongresi organizasyonu hazırlıkları Ankara Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülmektedir. Ayrıca Temmuz 2006’da İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen Avrupa Spor Bilimleri Kongresinde Bölümümüz 2010 yılı ECSS kongre organizasyonunun Türkiye'de yapılması için aday olmuştur. 2006 yılında Beden Eğitim ve Spor Bölümü önderliğinde Türk Kızılayı’nın 187 yıllık tarihinde ilk defa bir üniversite bünyesinde Kızılay Şubesi ODTÜ yerleşkesi içerisinde kurulmuş, başkanlık, yönetim kurulu ve alt kurullarda görev üstlenilmiştir.

Fiziksel Olanaklar

 

Beden Eğitimi, Spor ve Rekreasyon Bölümü olarak fiziki olanaklar ve personel yerleşimi 1979-1994 yılları arasında geçici olarak Elektrik-Elektronik Bölümü Yüksek Gerilim Laboratuarı binasının bir bölümü ile Baraka Spor Salonu ve Yüzme Havuzuna dağılmıştır. 1994 yılında öğretim elemanlarına ait ofisler Eğitim Fakültesi Binasına taşınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü halen aynı binanın son katında konumlanmakta, dersliklerin bulunduğu bölümün zemin katında düzenlenmiş iki alan ise egzersiz fizyolojisi, motor öğrenme ve ilk yardım derslerinde laboratuvar olarak kullanılmaktadır. Bünyesinde barındırdığı laboratuvar olanaklarına ek olarak Bölüm ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi ve Mühendislik Fakültesi ile ortak araştırmalar yürüterek buradaki mevcut olanaklardan yararlanma ve diğer bölümlerdeki öğretim üyeleri ile bilgi paylaşımı yoluna gitmiştir. Uygulamalı dersler üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan spor tesisleri nde yürütülmektedir.